Booking, aflysning og flytning af tider

Du kan booke ledige EMS tider helt op til 5 timer før den ønskede tid.

I tilfælde af aflysning eller sygdom skal dette ske senest 12 timer før den bookede tid, ellers betales fulde beløb/klip.

Ved udeblivelse betales ligeledes fulde beløb/klip.

Vær opmærksom på at klippekort har en varighed på 6 måneder fra købsdato. 

Du kan flytte din tid ved at først vælge “Aflys” og derefter “flyt tid”.

Kundesamtykke


Jeg bekræfter hermed, at jeg har forstået at jeg træner XBody EMS på eget ansvar.
Jeg erklærer at jeg er bekendt med det grundlæggende i EMS-træningsmetoden (Electrical Muscle Stimulation), herunder alle
omstændigheder, der kontraindikerer træningen, f.eks. tilfælde, hvor medicinsk konsultation er obligatorisk eller rådgivet, og de
yderligere advarsler og noter, som det er beskrevet i dette dokument.
Jeg erklærer at jeg er i en sund fysisk og mental tilstand, som gør at jeg kan deltage i XBody EMS træning
Jeg erklærer at jeg ikke er bekendt med nogen kontraindikation (beskrevet nedenfor), der kan udelukke mig fra træningen.
Jeg erklærer, at jeg har modtaget alle obligatoriske lægekonsultationer for de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor.
Jeg erklærer, at jeg vil overholde reglerne vedrørende forudsætningerne og eftervirkningerne af træningen.
Jeg erklærer at informere min læge og min XBody træner i tilfælde af nogen ændring i min mentale, fysiske og sundhedsmæssige
tilstand.
Jeg erklærer at informere min læge eller enhver anden læge, der er involveret i mit helbred, i tilfælde af enhver medicinsk
indgriben i min forudsætning for at deltage i XBody EMS træning.
Jeg erklærer at i tilfælde af at jeg udelader eller ikke overholder betingelserne i denne aftale, er det fuldt ud og helt gennem mit
eget ansvar at deltage i træningen.
Jeg erklærer at jeg ikke vil holde XBody Ungarn Kft. eller XBody træneren ansvarlig, hvis nogen af mine ukendte psykiske,
sundhedsmæssige eller fysiske forhold forårsager bivirkninger eller komplikationer af nogen art.
Jeg erklærer, at jeg ikke vil holde XBody Ungarn Kft. eller XBody Trainer ansvarlig i tilfælde af bivirkninger, komplikationer,
læsioner eller uønskede ændringer i min fysiske eller sundhedsmæssige status.
Jeg forstår at langsigtede virkninger af EMS træning er ukendt, og at jeg ikke vil holde XBody Ungarn Kft eller XBody træneren
ansvarlig for nogen uønsket effekt.
Jeg erklærer at følge instruktionerne fra XBody træneren før, under og efter træningen.
På grund af nødvendigheden af tæt personlig kontakt, mens man tager træningsdragten af og på, erklærer jeg, at dette på ingen
måde kan fortolkes som en seksuel tilnærmelse eller chikane af nogen art.
Jeg er indforstået med, at mine person- og træningsdata vil blive registreret og brugt.
Jeg forstår og accepterer indholdet af alle de ovennævnte erklæringer.

Kontraindikationer:
I nedenstående tilfælde af sygdom eller generelle helbredstilstande er det FORBUDT at påbegynde EMS træning:
Man må IKKE træne EMS hvis man er bærer af pacemaker, implanteret defibrillator eller andre, lignende apparater.
Man må IKKE træne EMS hvis man har hjertesygdomme eller andre aorta-sygdomme
Det er forbudt at træne EMS hvis man har alvorlige, neurologiske lidelser.
Det er forbudt at træne EMS hvis man lider af epilepsi eller andre medicinsk kontrollerede, krampelignende anfald.
Det er forbudt at træne EMS hvis man har alvorlige, neuro-muskulære lidelser, f.eks Rhabdomyolosis eller andre tilstande, som
påvirker nervesystem og muskulatur.
Det er forbudt at træne EMS hvis man har kræftlæsioner, f.eks brystkræft.
Det er forbudt at træne EMS hvis man har alvorlige neurologiske sygdomme.
Det er forbudt at træne EMS hvis man lider af, eller har tendens til indre blødning.
Det er forbudt at træne EMS hvis man har ikke-intakte hudlidelser, åbne sår, infektioner eller andre hudskader.
Det er forbudt at træne EMS hvis man er gravid.
Det er forbudt at lave anden intens eller anstrengende træning i 2 dage efter EMS træning.

Advarsler:

I de nedenstående tilfælde er lægelig konsultation obligatorisk og skal kunne dokumenteres før eventuel EMS træning kan
påbegyndes.
(Alle usædvanlige, ab-normale fysiske tilstande eller symptomer kræver ligeledes medicinsk/lægelig godkendelse før træning kan
påbegyndes)
Lægelig godkendelse skal foreligge, hvis man er bærer af implanteret metal nogen steder i kroppen. Man skal være omhyggelig
med at anbringe elektroder således at det ikke er muligt for den elektriske påvirkning at berøre steder i kroppen hvor metal måtte
forefindes. Det anbefales endvidere at sætte intensiteten i disse tilfælde på værdi 0.
Lægelig konsultation skal søges hvis man har implantater, f.eks silicone eller gynækologiske implantater.
Lægelig konsultation skal søges hvis man lider af for højt blodtryk eller Hypertoni.
Lægelig konsultation skal søges hvis man for nyligt har undergået kirurgiske indgreb eller medicinsk behandling.
Lægelig konsultation skal søges hvis man lider af brok eller lignende abdominale lidelser.
Lægelig konsultation skal søges hvis man lider af kroniske sygdomme, feber, smitsomme sygdomme eller akut kroniske infektioner,
bakteriel såvel som vira.
Lægelig konsultation skal søges hvis man lider af sukkersyge.
Lægelig konsultation skal søges hvis man har overfølsom hud eller områder på huden hvor man ikke har normal følsomhed.
Lægelig konsultation skal søges hvis man lider af menstruelle kramper.
Lægelig konsultation skal søges hvis man er stærkt overvægtig eller er ekstremt fysisk in-aktiv.
Lægelig konsultation er obligatorisk hvis man lider af mentalt underskud, i hvilke tilfælde træningen skal overvåges af en værge.
Jeg erklærer hermed med min underskrift, at være indforstået med ovenstående retningslinjer og betingelser for EMS træning.

Endvidere:
Børn og unge under 18 skal have deres forældres tilladelse til at træne EMS.
Man bør ikke udføre elektrisk stimulation over nakken, specielt ikke over halspulsåren.
Man må ikke anbringe elektroder på begge sider af hjertet (i.e elektroder placeret samtidigt på brystet og det øverste af ryggen).
Dette kan føre til at den elektriske strøm føres igennem hjertet og kan føre til hjerteflimmer.
Man må ikke anbringe elektroder på hovedet eller over øjne eller mund.
Man bør ikke anvende andre elektriske enheder, f.eks pulsmeter, imens man træner EMS.
Man må IKKE træne EMS under indflydelse eller efter indtagelse af alkohol eller andre euforiserende stoffer.

Vigtige Noter:
Læs omhyggeligt nedenstående liste over generelle helbredsmæssige tilstande, som man ikke må have inden eller under EMS
træning.
I tilfælde af generel dårligdom, sygdom, svimmelhed eller hvis man føler en stramning over brystet skal du informere din træner og
straks indstille træningen.
Hvis du føler varme eller ubehag på huden under træningen, skal du bede træneren om at afbryde træningen.
Reflektive muskelsammentrækninger vil forekomme som resultat af den elektriske påvirkning. Det er derfor vigtigt at du indtager
en stabil stilling under træningen.
Drik rigeligt før og efter træning. Hvis du føler det nødvendigt under træningen, bed om en pause og drik vand.
Det er vigtigt at have spist et ordentligt måltid et par timer før træning.
EMS træning kan påføre musklerne små brister, hvilket fører til ømhed og kortvarig forhøjet CK-MM niveau i blodet. Dette er en
naturlig reaktion i kroppen, p.g.a den meget intensive træning som EMS er.
Hvis du skal have foretaget blodprøver indenfor 24-48 timer efter træning, er det vigtigt at meddele din læge at du har lavet EMS
træning. Ellers kan det føre til fejlfortolkning af dine resultater.
Ovenstående sider bekræftes hermed som læst og forstået og at udførelse af EMS sker på egen risiko.